licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 402

INFORMACJA

Temat pracy:
Strategia Lizbońska a rynek pracy w Polsce


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 249

 
Ilość stron: 68
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 402
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 249

Treść pracy:

    Celem pracy jest przedstawienie i przybliżenie najważniejszych elementów reformy europejskiego rynku pracy zawartych w Strategii Lizbońskiej. Strategia została przyjęta podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Lizbonie w 2000 roku. Strategia Lizbońska, to dokument, którego głównym celem było stworzenie na terytorium Europy, do roku 2010, najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie. Były również głosy, iż strategia została stworzona po to, aby dogonić, a wręcz przegonić gospodarką narodową Stanów Zjednoczonych. W pracy przedstawiono programy i strategie przeciwdziałania bezrobociu, które ukazują niezwykłą złożoność problemów, uczą, że nie można oczekiwać rozwiązań uniwersalnych, łatwych i prostych. Wielu ekonomistów i polityków nie odniosło sukcesów w walce z bezrobociem, lecz równocześnie w wielu krajach należących do Unii Europejskiej udało się ograniczyć masowe bezrobocie i osiągnąć stan pełnego zatrudnienia.

   Od kiedy na świecie pojawiło się bezrobocie, ekonomiści badają jego źródła i szukają środków umożliwiających jego ograniczenie i likwidację. W pracy przedstawiono analizę bezrobocia w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wskazano również jak poszczególne państwa Europy starają się przeciwdziałać jednemu z problemów nurtujących nasze społeczeństwo, jakim jest niewątpliwie bezrobocie. W pracy pojawi się określenie pełnego zatrudnienia, które oznacza, bowiem sytuację, gdy każdy człowiek zdolny do pracy i chcący pracować, może znaleźć pracę w stosunkowo krótkim czasie i na warunkach ustalonych przez normy prawa pracy. Najczęściej pełne zatrudnienie jest definiowane jako stan gospodarki, w której bezrobocie nie przekracza od 3 do 5 % czynnych zawodowo. Stan pełnego zatrudnienia nie oznacza, więc zerowej stopy bezrobocia, gdyż ludzie ciągle zmieniają pracę, pozostając jakiś czas na rynku pracy.

   W tytule pracy występuje pojęcie rynku pracy, który w szerokim rozumieniu oznacza wszystkie procesy, ich formy i obszary geograficzne występowania, związane z zatrudnieniem pracowników, uwarunkowania prawne i procedury negocjacji warunków tego zatrudnienia, czyli wymianę posiadanych indywidualnych umiejętności na pieniądze. W węższym znaczeniu sprowadza się do zestawienia ofert pracy i ofert chęci podjęcia pracy. Zakłócenie tej wymiany w postaci mniejszej ilości ofert pracy jest bezrobocie, które jest jedną z najważniejszych cech rynku pracy. Można je zdefiniować jako zjawisko polegające na tym, że część ludności w wieku produkcyjnym, zdolnej do pracy i gotowej do jej podjęcia, pozostaje bez pracy pomimo poszukiwań.

   Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział zawiera genezę powstania Unii Europejskiej i jej charakterystyczne cechy oraz problematykę rynku pracy w dokumentach Unii Europejskiej. W dalszej części tego rozdziału przedstawiono pokrótce charakterystykę Strategii Lizbońskiej z założeniami do reformy europejskiego rynku pracy.

   W drugim rozdziale pracy przedstawiono analizę porównawczą bezrobocia i zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

   Trzecia cześć pracy przedstawia aktywne programy na rynku pracy w Polsce, programy promowania produktywnego zatrudnienia i zmniejszenia występującego bezrobocia oraz fundusze strukturalne związane z bezrobociem z Unii Europejskiej dla naszego kraju.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 249
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.