licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 407

INFORMACJA

Temat pracy:
Polityka państwa na rynku pracy


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 249

 
Ilość stron: 55
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 407
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 249

Treść pracy:

    Bezrobocie we współczesnych warunkach społeczno-gospodarczych występuje w wielu, formach, ma wiele wymiarów i aspektów ekonomicznych i społecznych. Zjawisko bezrobocia jest jednym z najtrudniejszych problemów współczesnego rynku pracy. Bezrobocie w Polsce stało się jedną z najbardziej palących kwestii społecznych. Skala tego zjawiska w naszym kraju jest problemem trudnym i bardzo dotkliwym, poszerza, bowiem rozmiar ubóstwa i stwarza poczucie degradacji społecznej.

   Bezrobocie staje się, więc głównym zagrożeniem jej startu zawodowego, a tym samym jedną z podstawowych barier blokujących dążenia i aspiracje życiowe.

   Bezrobocie absolwentów to dramat społeczny i osobisty, ponieważ młodzi ludzie zamiast do pierwszej pracy - będącej początkiem kariery zawodowej - często trafiają do rejestrów bezrobocia w urzędach pracy.

    Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sytuacji na rynku pracy wybranego powiatu ze szczególnym uwzględnieniem stanu i struktury bezrobocia oraz aktywnych i pasywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

    Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów, z których każdy podzielony jest na podrozdziały.

   Rozdział pierwszy, to rozważania teoretyczne o podstawowych pojęciach dotyczące zagadnienia bezrobocia w wybranym powiecie. Zaprezentowano w nim tutaj podstawowe pojęcia, typy bezrobocia oraz pojęcie aktywnej i pasywnej polityki państwa.

   W rozdziale drugim przedstawiono podstawy prawne aktywnej i pasywnej polityki państwa.

   W trzecim rozdziale scharakteryzowany został rynek pracy w analizowanym powiecie z wyszczególnieniem najważniejszych struktur bezrobocia według cech demograficzno-społecznych.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 249
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.