licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 410

INFORMACJA

Temat pracy:
Funkcje Rzecznika Praw Obywatelskich


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 249

 
Ilość stron: 58
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 410
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 249

Treść pracy:

    Rzecznik Praw Obywatelskich w ciągu ostatnich 21 lat swojego funkcjonowania w Polsce, na trwałe wpisał się w system ustroju konstytucyjnego organów państwa oraz mocno ugruntował swoje istnienie w świadomości obywateli. Od momentu powołania Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce nastąpiła jego bardzo istotna ewolucja, która była wynikiem ciągłej zmiany prawa.

   Powstanie urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce wyprzedziło zmianę ustrojową państwa. O ówczesnym stanie świadomości świadczy preambuła do tekstu ustawy z dnia 15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich , w której wskazuje się, iż Rzecznika ustanawia się w celu „umacniania socjalistycznej praworządności i stworzenia dalszych gwarancji ochrony prawa i wolności obywateli” .

   W pracy, która składa się z trzech rozdziałów, przedstawiono usytuowanie Rzecznika Praw Obywatelskich w Konstytucji Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 roku oraz ustawie o Rzeczniku Praw Obywatelskich z 1987 roku.

   Rozdział pierwszy przedstawia historię urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich oraz umocowanie w Konstytucji jak również w ustawie o Rzeczniku Praw Obywatelskich z 1987 roku.

   Rozdział drugi przedstawia formalno prawne zasady działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. W poszczególnych podrozdziałach przedstawiłem tryb powołania, czas trwania kadencji, obowiązki, kompetencje, strukturę oraz zasady działania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Rozdział trzeci zawiera funkcjonalny wymiar działalności Rzecznika Praw Obywatelskich poprzez funkcję ochronną, korekcyjną, innowacyjną i integracyjną.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 249
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.