licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 412

INFORMACJA

Temat pracy:
Administracyjno-prawne formy nadzoru budowlanego


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 249

 
Ilość stron: 56
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 412
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 249

Treść pracy:

    Celem pracy jest przedstawienie relacji, w jakich pozostają organy wykonujące administracje publiczną w zakresie spraw dotyczących, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, czyli z podmiotami administracyjnymi, które mają nadzór w tym zakresie.

    Relacje te, wynikające ze specyfiki konkretnych spraw administracyjnych, rodzą różne oczekiwania ze strony zarówno podmiotów administracyjnych, jak i aparatu administracyjnego.

    Unormowanie tych powiązań, a za tym idące poddanie ich przepisom prawa materialnego, wyznacza granice ingerencji państwa

   w konkretnej dziedzinie życia społecznego, jaką jest budownictwo.

    W demokratycznym państwie każda, a szczególnie władcza aktywność administracji publicznej, a taką jest na pewno nadzór budowlany, który niewątpliwie towarzyszy nam w życiu, wymaga legitymacji w postaci kompetencji nadanej prawem pozytywnym.

    W poszczególnych rozdziałach pracy zamieszczono wiedzę dotyczącą konkretnych tematów związanych z dziedziną budownictwa oraz utrzymaniem i rozbiórką budowli.

    W rozdziale pierwszym zajęto się się zagadnieniem definicji nadzoru budowlanego. Omówiono też wszystkie organy nadzoru budowlanego, ich uprawnienia i kompetencje. W rozdziale tym zajęto się Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego jako najważniejszym organem administracji publicznej w tej dziedzinie.

    Rozdział drugi jest opisem kompetencji, jakie występują w zakresie nadzoru budowlanego. Podzielony jest na poszczególne zadania, z jakimi ma do czynienia administracja państwowa, nadzorująca w naszym kraju, utrzymanie i rozbiórkę obiektów budowlanych, nadzoru nad realizacją budowy i robót, samowolną zmianą sposobu użytkowania obiektów budowlanych oraz katastrofami budowlanymi.

    W trzecim rozdziale pracy przedstawiono całą procedurę administracyjną związaną z wydaniem decyzji administracyjnej, pozwolenia na budowę oraz możliwości i tryb odwoławczy, który przysługuje w przypadku odwołania każdej ze stron postępowania.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 249
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.