Rynek pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 62
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 249 zł

Opis pracy

Celem pracy jest przedstawienie i przybliżenie najważniejszych elementów reformy na europejskim rynku pracy.

Od kiedy na świecie pojawiło się bezrobocie, ekonomiści badają jego źródła i szukają środków umożliwiających jego ograniczenie i likwidację. W pracy przedstawiono analizę bezrobocia w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wskazano również jak poszczególne państwa Europy starają się przeciwdziałać jednemu z problemów nurtujących nasze społeczeństwo, jakim jest niewątpliwie bezrobocie. W pracy pojawiło się określenie pełnego zatrudnienia, które oznacza, bowiem sytuację, gdy każdy człowiek zdolny do pracy i chcący pracować, może znaleźć pracę w stosunkowo krótkim czasie i na warunkach ustalonych przez normy prawa pracy. Najczęściej pełne zatrudnienie jest definiowane jako stan gospodarki, w której bezrobocie nie przekracza od 3 do 5 % czynnych zawodowo. Stan pełnego zatrudnienia nie oznacza, więc zerowej stopy bezrobocia, gdyż ludzie ciągle zmieniają pracę, pozostając jakiś czas na rynku pracy.

Celem pracy jest również, przedstawienie programów i strategii przeciwdziałania bezrobociu, które ukazują niezwykłą złożoność problemów, uczą, że nie możemy oczekiwać rozwiązań uniwersalnych, łatwych i prostych. Wielu ekonomistów i polityków nie odniosło sukcesów w walce z bezrobociem, lecz równocześnie w wielu krajach należących do Unii Europejskiej udało się ograniczyć masowe bezrobocie i osiągnąć stan pełnego zatrudnienia.

W tytule pracy występuje pojęcie rynku pracy, który w szerokim rozumieniu oznacza wszystkie procesy, ich formy i obszary geograficzne występowania, związane z zatrudnieniem pracowników, uwarunkowania prawne i procedury negocjacji warunków tego zatrudnienia, czyli wymianę posiadanych indywidualnych umiejętności na pieniądze. W węższym znaczeniu sprowadza się do zestawienia ofert pracy i ofert chęci podjęcia pracy. Zakłócenie tej wymiany w postaci mniejszej ilości ofert pracy jest bezrobocie, które jest jedną z najważniejszych cech rynku pracy. Można je zdefiniować jako zjawisko polegające na tym, że część ludności w wieku produkcyjnym, zdolnej do pracy i gotowej do jej podjęcia, pozostaje bez pracy pomimo poszukiwań.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział zawiera genezę powstania Unii Europejskiej i jej charakterystyczne cechy oraz problematykę rynku pracy w krajach członkowskich. W dalszej części tego rozdziału przedstawiono pokrótce charakterystykę strategii lizbońskiej z założeniami do reformy europejskiego rynku pracy.

W drugim rozdziale pracy przedstawiono analizę porównawczą bezrobocia we wszystkich krajach Unii Europejskiej, wraz z zatrudnieniem.

Trzecia cześć pracy przedstawia aktywne programy na rynku pracy w Polsce, programy promowania produktywnego zatrudnienia i zmniejszenia występującego bezrobocia oraz fundusze strukturalne związane z bezrobociem z Unii Europejskiej dla naszego kraju.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 249 zł.

Podobne prace

Zmiany na polskim rynku pracy
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 104

Historia prawa antymonopolowego w Polsce
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 71

Strategia Lizbońska a rynek pracy w Polsce
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 68