licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 417

INFORMACJA

Temat pracy:
Rynek pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 249

 
Ilość stron: 62
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 417
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 249

Treść pracy:

    Celem pracy jest przedstawienie i przybliżenie najważniejszych elementów reformy na europejskim rynku pracy.

    Od kiedy na świecie pojawiło się bezrobocie, ekonomiści badają jego źródła i szukają środków umożliwiających jego ograniczenie i likwidację. W pracy przedstawiono analizę bezrobocia w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wskazano również jak poszczególne państwa Europy starają się przeciwdziałać jednemu z problemów nurtujących nasze społeczeństwo, jakim jest niewątpliwie bezrobocie. W pracy pojawiło się określenie pełnego zatrudnienia, które oznacza, bowiem sytuację, gdy każdy człowiek zdolny do pracy i chcący pracować, może znaleźć pracę w stosunkowo krótkim czasie i na warunkach ustalonych przez normy prawa pracy. Najczęściej pełne zatrudnienie jest definiowane jako stan gospodarki, w której bezrobocie nie przekracza od 3 do 5 % czynnych zawodowo. Stan pełnego zatrudnienia nie oznacza, więc zerowej stopy bezrobocia, gdyż ludzie ciągle zmieniają pracę, pozostając jakiś czas na rynku pracy.

    Celem pracy jest również, przedstawienie programów i strategii przeciwdziałania bezrobociu, które ukazują niezwykłą złożoność problemów, uczą, że nie możemy oczekiwać rozwiązań uniwersalnych, łatwych i prostych. Wielu ekonomistów i polityków nie odniosło sukcesów w walce z bezrobociem, lecz równocześnie w wielu krajach należących do Unii Europejskiej udało się ograniczyć masowe bezrobocie i osiągnąć stan pełnego zatrudnienia.

    W tytule pracy występuje pojęcie rynku pracy, który w szerokim rozumieniu oznacza wszystkie procesy, ich formy i obszary geograficzne występowania, związane z zatrudnieniem pracowników, uwarunkowania prawne i procedury negocjacji warunków tego zatrudnienia, czyli wymianę posiadanych indywidualnych umiejętności na pieniądze. W węższym znaczeniu sprowadza się do zestawienia ofert pracy i ofert chęci podjęcia pracy. Zakłócenie tej wymiany w postaci mniejszej ilości ofert pracy jest bezrobocie, które jest jedną z najważniejszych cech rynku pracy. Można je zdefiniować jako zjawisko polegające na tym, że część ludności w wieku produkcyjnym, zdolnej do pracy i gotowej do jej podjęcia, pozostaje bez pracy pomimo poszukiwań.

    Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział zawiera genezę powstania Unii Europejskiej i jej charakterystyczne cechy oraz problematykę rynku pracy w krajach członkowskich. W dalszej części tego rozdziału przedstawiono pokrótce charakterystykę strategii lizbońskiej z założeniami do reformy europejskiego rynku pracy.

   W drugim rozdziale pracy przedstawiono analizę porównawczą bezrobocia we wszystkich krajach Unii Europejskiej, wraz z zatrudnieniem.

    Trzecia cześć pracy przedstawia aktywne programy na rynku pracy w Polsce, programy promowania produktywnego zatrudnienia i zmniejszenia występującego bezrobocia oraz fundusze strukturalne związane z bezrobociem z Unii Europejskiej dla naszego kraju.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 249
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.