licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 422

INFORMACJA

Temat pracy:
Osobowość zawodowa policjanta


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 104
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 422
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

    Zawód policjanta wzbudza skrajnie odmienne skojarzenia – z jednej strony mamy dowcipy o niezbyt mądrych „krawężnikach”, a z drugiej bohaterów o przenikliwym umyśle, nieprzeciętnej odwadze i sprawności fizycznej, zaangażowanych w walkę ze złem. Potoczne przekonania na temat pracy oficerów policji mają swój koloryt, warto jednak postawić pytanie jak daleko odbiegają od rzeczywistości i postawić inne: kim są oficerowie policji? jaka jest ich osobowość, jak postrzegają normy moralne?

   Niniejsza praca magisterska jest poświęcona wybranym aspektom osobowości policjanta – dyrektywności, którą można potraktować jako nowoczesne ujecie autorytaryzmu oraz postawom wobec norm moralnych, które stanowią także element osobowości.

   Właściwości te są specyficznie powiązane z praca policjanta, który jest niejako zmuszony sytuacją do kształtowania w sobie cechy dyrektywności, gdyż funkcjonuje w strukturze hierarchicznej, wydaje rozkazy i podporządkowuje się im, a także na co dzień obcuje z rzeczywistością moralnie niejednoznaczna, co powinno go zmusić do pogłębionej refleksji nad zagadnieniami etycznymi.

   Praca ta składa się z trzech rozdziałów teoretycznych, jednego metodologicznego, dwóch poświęconych wynikom badan własnych oraz wniosków końcowych. Autorka najpierw charakteryzuje pojecie osobowości i w tym kontekście rozpatruje zagadnienie postaw moralnych, dalej opisuje specyfikę zawodu policjanta, rozważania teoretyczne kończąc poruszeniem specyficznych problemów towarzyszących wykonywaniu tego zawodu.

   Dalej zostały scharakteryzowane zastosowane techniki badawcze, a na końcu przedstawiono analizę i interpretacje wyników badan oraz wnioski.

   Badania empiryczne w których porównywano policjantów z przedstawicielami innych zawodów na wymiarach dyrektywności i postaw wobec norm moralnych (mściwości, pomagania, namawiania do złego, kradzieży i przyznawania się do winy nie przyniosły oczekiwanych rezultatów – policjanci są pod tym względem tacy sami jak grupa kontrolna.

   Dalsza eksploracja problemu wykazała jednak, że wśród policjantów dyrektywność jest wyższa o jeden sten, wysoka dyrektywność predysponuje policjantów do przyjmowania pozytywnej postawy wobec namawiania do złego, porównywane grupy różnią się pod względem struktury postaw wobec norm moralnych.

   Wyniki badan choć okazały się skromne pozwoliły sformułować wiele nowych pytań badawczych, można je zatem uznać za zachęcające.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY