Poczucie umiejscowienia kontroli a satysfakcja z pracy zawodowej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 57
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Niniejsza praca skupia się na aspektach związanych z poczuciem umiejscowienia kontroli i satysfakcji z pracy zawodowej. Praca składa się z czterech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy odnosi się do problematyki satysfakcji i pracy zawodowej. Określono pojęcie pracy zawodowej, opisano też aspekty satysfakcji z pracy zawodowej. W dalszej części rozdziału skupiono się na poczuciu umiejscowienia kontroli w kontekście pracy zawodowej. Przedstawiono pojęcie poczucia umiejscowienia kontroli, opisano kontrolę wewnętrzną, jako ważny zasób psychiczny jednostki, a także kontrolę wewnętrzną w kontekście satysfakcji z pracy zawodowej. Przedstawiono również problem badawczy, pytania badawcze, zmienne oraz hipotezy teoretyczne.

Drugi rozdział pracy skupia się na opisie metody badawczej. Opisano zastosowane metody badawcze, miejsce przeprowadzenia badań oraz charakterystykę badanych osób. Trzeci rozdział pracy przedstawia wyniki badań. Przedstawiono charakterystykę zmiennych oraz zweryfikowano hipotezy. Szczegółowo opisano wszystkie analizowane w badaniach aspekty. Ostatni, czwarty, rozdział pracy zawiera dyskusję wyników i wnioski końcowe.

Punktem wyjścia dla badań, które przeprowadzono w pracy była teoria poczucia umiejscowienia kontroli Juliana Rottera z uwzględnieniem specyfiki autorstwa Gliszczyńskiej, jak również teoria satysfakcji zawodowej Barbary Kożusznik i Marka Adamca. Badania zostały przeprowadzone metodą korelacyjną na 40-osobowej grupie pracowników firmy.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Podobne prace

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem we wstrząsie
Rodzaj pracy: Dyplomowa | Stron: 33