Autokratyzm a płeć i potrzeba aprobaty społecznej

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 41
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

W niniejszej pracy omawiany jest problem autokratyzmu w życiu społecznym i politycznym, praca ta składa się z trzech cześci: teoretycznej, metodologicznej i empirycznej.

Założono, że poziom autokratyzmu mierzony przy pomocy kwestionariusza własnej konstrukcji zależy sytuacyjnie od tego, czy badani starają się przedstawić od jak najlepszej strony, czy też odpowiadają szczerze i dyspozycyjnie od płci, wieku oraz potrzeby aprobaty społecznej i potrzeby poznawczego zamknięcia.

Potwierdzono, że w przypadku jednego z trzech czynników autokratyzmu, określonego jako autokratyzm społeczny, sposób autoprezentacji i płeć badanych wpływa na wyniki. Zależność ta nie występuje jednak w odniesieniu do dwu pozostałych czynników autokratyzmu: politycznego oraz potrzeby porządku w życiu codziennym i społecznym.

Zmienne dyspozycyjne nie korelują w sposób pozwalający na jednoznaczna interpretacje z żadnym z trzech czynników autokratyzmu.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.