licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 424

INFORMACJA

Temat pracy:
Autokratyzm a płeć i potrzeba aprobaty społecznej


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 41
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 424
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

    W niniejszej pracy omawiany jest problem autokratyzmu w życiu społecznym i politycznym, praca ta składa się z trzech cześci: teoretycznej, metodologicznej i empirycznej.

   Założono, że poziom autokratyzmu mierzony przy pomocy kwestionariusza własnej konstrukcji zależy sytuacyjnie od tego, czy badani starają się przedstawić od jak najlepszej strony, czy też odpowiadają szczerze i dyspozycyjnie od płci, wieku oraz potrzeby aprobaty społecznej i potrzeby poznawczego zamknięcia.

   Potwierdzono, że w przypadku jednego z trzech czynników autokratyzmu, określonego jako autokratyzm społeczny, sposób autoprezentacji i płeć badanych wpływa na wyniki. Zależność ta nie występuje jednak w odniesieniu do dwu pozostałych czynników autokratyzmu: politycznego oraz potrzeby porządku w życiu codziennym i społecznym.

   Zmienne dyspozycyjne nie korelują w sposób pozwalający na jednoznaczna interpretacje z żadnym z trzech czynników autokratyzmu.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY