licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 426

INFORMACJA

Temat pracy:
Indywidualizm i kolektywizm w perspektywie rozwojowej


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 60
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 426
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

    Wymiar „indywidualizm” vs. „kolektywizm” został stworzony na gruncie psychologii międzykulturowej. Jest on definiowany jako tendencja przejawiająca się w poglądach, postawach, dążeniach i działaniach w przestrzeni prywatnej i publicznej. Tendencja ta według najprostszej charakterystyki rozkłada się na kontinuum od „niezależność i poleganie na sobie” do „współzależność i podkreślanie przynależności do grupy”.

   Jednocześnie przyjmuje się, że tendencja indywidualistyczna, bądź kolektywistyczna występuje w różnym nasileniu w zależności od osoby, co oznacza że wszystkich członków grupy kulturowej można umieścić na różnych pozycjach opisanego powyżej kontinuum.

   W pracy badawczej uwzględniłam dwie różne grupy wiekowe: młodzież w wieku 16-19 lat i osoby w wieku dojrzałym 40-50 lat i sprawdziłam, czy prezentowane tendencje „indywidualizm” vs. „kolektywizm” różnią się istotnie dla tych dwóch grup. Założyłam, że nastolatkowie powinni prezentować tendencje bardziej kolektywistyczne, natomiast osoby dojrzałe bardziej indywidualistyczne, co wynika z różnych etapów rozwojowych, realizowanych zadań życiowych, podejmowanych ról społecznych, czyli generalnej sytuacji psychospołecznej. Różnice tych tendencji mogą być w pewnym stopniu zmienione przez przemiany ustrojowe, które sprawiły że pokolenie dzisiejszych nastolatków dorasta w innych realiach, niż dorastało pokolenie dojrzałych dorosłych.

   Kolejne zadanie badawcze dotyczyło tego w jakim stopni tendencje do indywidualizmu, czy kolektywizmu, na które wskazują wyniki uzyskane w skali Triandisa znajdują swoje odzwierciedlenie w hierarchii wartości, badanej za pomocą skali Rokeacha.

   Otrzymane wyniki badań okazały się być wysoce spójne z postawionymi hipotezami.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY