licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 427

INFORMACJA

Temat pracy:
Przeciwprzeniesienie w psychoterapii grupowej


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 31
Rodzaj pracy: Dyplomowa
Identyfikator pracy: 427
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

    W literaturze psychologicznej traktującej o problemach związanych z psychoterapią indywidualną i grupową wiele miejsca poświęca się kwestiom związanym z pacjentami, natomiast niewiele miejsca poświęca się problemom terapeutów.

   Praca ta zwierająca studium przypadku przeciwprzeniesienia w terapii grupowej jest próbą wypełnienia tej luki oraz przełamania stereotypowych wyobrażeń na temat negatywnej roli przeciwprzeniesienia w procesie terapeutycznym.

   Praca składa się z dwu części. W części pierwszej (teoretycznej) został przedstawiony zarys zasad terapii grupowej według najważniejszych szkół terapeutycznych: psychoanalitycznej, analizy transakcyjnej, humanistycznej, teorii pola, poznawczo – behawioralnej, eklektycznej i systemowej, drugi rozdział poświęcono charakterystyce przeciwprzeniesienia w ujęciu klasycznym i totalistycznym, przedstawiono również typologie przeciwprzeniesień. Część empiryczna zawiera analizę relacji między trenerką i uczestniczką warsztatów socjoterapeutycznych. Rozważano problem znaczenia przeciwprzeniesienia dla relacji terapeutycznej, materiał do analizy zebrano w oparciu o metody jakościowe – obserwację i introspekcję. Rozdział empiryczny zawiera opis warsztatu terapeutycznego, charakterystyki osób wchodzących w interakcję, opis zastosowanych metod badawczych, analizę materiału oraz wnioski.

   Ostateczna konkluzja niniejszej pracy mówi, że przeciwprzeniesienie może być w pełni uświadomione, mieć konstruktywny wpływ na proces terapeutyczny oraz dawać szanse na rozwój osobisty i zawodowy.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY