licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 428

INFORMACJA

Temat pracy:
Role zespołowe jako osobiste zasoby pracowników urzędu państwowego


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 87
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 428
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

    Praca zawodowa stanowi podstawową aktywność współczesnego człowieka, już Freud w XIX wieku powiedział że zdrowy psychicznie człowiek potrafi kochać i pracować, co czyni pracę jednym z dwóch filarów dobrostany. Wynika stąd jasno, że praca ma wymiar nie tylko ekonomiczny, lecz zaspokaja także wiele innych potrzeb człowieka, takich jak potrzeba osiągnięć, samorealizacji, czy kontaktów społecznych.

   Wykonując swoje obowiązki zawodowe nieustannie wchodzimy w interakcje z innymi ludźmi, komunikujemy się z nimi, wymieniamy myśli, wykonujemy i wydajemy polecenia. Zażywszy, że interakcje międzyludzkie stanowią o istocie współczesnej organizacji, w swojej pracy magisterskiej postanowiłem podjąć problem indywidualnych predyspozycji do podejmowania określonych zachowań społecznych w zespole pracowniczym. Badania empiryczne przeprowadziłem w urzędzie państwowym – Ministerstwie Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, losowo wybierając pracowników wielu departamentów. Wybór terenu badań był podyktowany tym, że w literaturze z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi brakuje relacji z badań prowadzonych w instytucjach państwowych i moja praca stanowi próbę uzupełnienia tej luki.

   Praca ta składa się z czterech rozdziałów – trzech teoretycznych i jednego empirycznego. W pierwszym rozdziale przedstawiam charakterystykę środowiska pracy, w drugim relacje społeczne w tym środowisku, a w trzecim poruszam problematykę zasobów osobistych decydujących o zachowaniach społecznych w środowisku pracy oraz efektywności pracownika. W czwartym i ostatnim rozdziale prezentuję wyniki badań własnych, w których zastosowałem Kwestionariusz Ról Zespołowych M. Belbina. Z badań tych wynika, że wśród pracowników Ministerstwa najliczniej reprezentowana jest rola perfekcjonisty, a następnie praktycznego organizatora, a najmniej popularne są role naturalnego lidera oraz siewcy idei. Ostateczna konkluzja mówi o niedopasowaniu zasobów indywidualnych osób zatrudnionych do środowiska pracy.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY