Spostrzeganie trudności wychowawczych przez uczniów, rodziców i nauczycieli ze szkół społecznych i państwowych

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 57
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Praca ta dotyczy problematyki spostrzegania trudności wychowawczych przez uczniów, rodziców i nauczycieli ze szkół społecznych i państwowych oraz efektu samospełniającej się przepowiedni w odniesieniu do atrybucji przyczyn tych trudności.

Założono, że wystąpią różnice w zależności od typu szkoły – prywatna vs publiczna w zakresie natężenia atrybucji dyspozycyjnych u rodziców uczniów oraz nauczycieli z tych szkół, takie że szkoły publiczne będą środowiskiem społecznym sprzyjającym popełnianiu klasycznego błędu atrybucji.

Założono także, iż dzieci uczęszczające do obydwu typów szkół będą przejmować od swoich rodziców oraz nauczycieli sposób wyjaśniania przyczyn problemów wychowawczych, a w konsekwencji etykietować siebie samych jako „trudne” (dzieci ze szkół publicznych) lub unikać takiego naznaczenia (dzieci ze szkół prywatnych).

Przeprowadzono badania kwestionariuszowe na próbie 180 uczniów warszawskich szkół średnich, ich rodzicach oraz nauczycielach ze szkół prywatnych i publicznych. W schemacie 3x3 wszystkie grupy były tak samo liczne.

Najważniejszy wniosek z badań dotyczy zwiększonej tendencji do popełniania błędu atrybucji przez nauczycieli szkół publicznych i wybiórczego przejmowania złych „proroctw” przez uczniów tych szkół.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.