licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 431

INFORMACJA

Temat pracy:
Spostrzeganie trudności wychowawczych przez uczniów, rodziców i nauczycieli ze szkół społecznych i państwowych


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 57
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 431
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

    Praca ta dotyczy problematyki spostrzegania trudności wychowawczych przez uczniów, rodziców i nauczycieli ze szkół społecznych i państwowych oraz efektu samospełniającej się przepowiedni w odniesieniu do atrybucji przyczyn tych trudności.

   Założono, że wystąpią różnice w zależności od typu szkoły – prywatna vs publiczna w zakresie natężenia atrybucji dyspozycyjnych u rodziców uczniów oraz nauczycieli z tych szkół, takie że szkoły publiczne będą środowiskiem społecznym sprzyjającym popełnianiu klasycznego błędu atrybucji.

   Założono także, iż dzieci uczęszczające do obydwu typów szkół będą przejmować od swoich rodziców oraz nauczycieli sposób wyjaśniania przyczyn problemów wychowawczych, a w konsekwencji etykietować siebie samych jako „trudne” (dzieci ze szkół publicznych) lub unikać takiego naznaczenia (dzieci ze szkół prywatnych).

   Przeprowadzono badania kwestionariuszowe na próbie 180 uczniów warszawskich szkół średnich, ich rodzicach oraz nauczycielach ze szkół prywatnych i publicznych. W schemacie 3x3 wszystkie grupy były tak samo liczne.

    Najważniejszy wniosek z badań dotyczy zwiększonej tendencji do popełniania błędu atrybucji przez nauczycieli szkół publicznych i wybiórczego przejmowania złych „proroctw” przez uczniów tych szkół.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY