licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 432

INFORMACJA

Temat pracy:
Koncentracja uwagi na lekcji matematyki


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 73
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 432
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

    Potoczna obserwacja pokazuje, że istnieją znaczące różnice pod względem koncentracji uwagi na lekcjach między poszczególnymi klasami, jak również między poszczególnymi uczniami w tej samej klasie. Powstaje pytanie o to dlaczego tak się dzieje, jakie są determinanty koncentracji uwagi w czasie lekcji. Uwaga ma największe znaczenie na przedmiotach wymagających logicznego rozumowania, takich jak matematyka. Praca ta jest poświęcona determinantom uwagi na lekcji matematyki u uczniów II klasy publicznej szkoły podstawowej.

   W części teoretycznej przedstawiam poglądy na rozwój poznawczy dziecka wczesnoszkolnego, koncepcje i funkcje uwagi, charakteryzuję uwagę dziecka wczesnoszkolnego, dalej opisuję czynniki rzutujące na poznawcze funkcjonowanie na lekcji, a na końcu program nauczania matematyki w badanej klasie. Podsumowaniem rozważań teoretycznych jest sformułowanie pytań badawczych. W części metodologicznej charakteryzuję przygotowane samodzielnie techniki badawcze, a w części empirycznej charakteryzuję badaną grupę i przedstawiam wyniki badań by na końcu dostarczyć odpowiedzi na pytania badawcze.

   Analiza empiryczna wykazała, że dziewczęta przejmują postawy wobec matematyki swoich rodziców, afektywny komponent postawy wpływa na poprawność w teście uwagi, która jest także związana z posiadaniem młodszego rodzeństwa. Generalnie badane dzieci lubą lekcje matematyki i potrafią skoncentrować na nich uwagę.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY