Koncentracja uwagi na lekcji matematyki

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 73
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Potoczna obserwacja pokazuje, że istnieją znaczące różnice pod względem koncentracji uwagi na lekcjach między poszczególnymi klasami, jak również między poszczególnymi uczniami w tej samej klasie. Powstaje pytanie o to dlaczego tak się dzieje, jakie są determinanty koncentracji uwagi w czasie lekcji. Uwaga ma największe znaczenie na przedmiotach wymagających logicznego rozumowania, takich jak matematyka. Praca ta jest poświęcona determinantom uwagi na lekcji matematyki u uczniów II klasy publicznej szkoły podstawowej.

W części teoretycznej przedstawiam poglądy na rozwój poznawczy dziecka wczesnoszkolnego, koncepcje i funkcje uwagi, charakteryzuję uwagę dziecka wczesnoszkolnego, dalej opisuję czynniki rzutujące na poznawcze funkcjonowanie na lekcji, a na końcu program nauczania matematyki w badanej klasie. Podsumowaniem rozważań teoretycznych jest sformułowanie pytań badawczych. W części metodologicznej charakteryzuję przygotowane samodzielnie techniki badawcze, a w części empirycznej charakteryzuję badaną grupę i przedstawiam wyniki badań by na końcu dostarczyć odpowiedzi na pytania badawcze.

Analiza empiryczna wykazała, że dziewczęta przejmują postawy wobec matematyki swoich rodziców, afektywny komponent postawy wpływa na poprawność w teście uwagi, która jest także związana z posiadaniem młodszego rodzeństwa. Generalnie badane dzieci lubą lekcje matematyki i potrafią skoncentrować na nich uwagę.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.