licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 436

INFORMACJA

Temat pracy:
Diagnoza przyczyn ubóstwa w Polsce


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 26
Rodzaj pracy: Dyplomowa
Identyfikator pracy: 436
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

    Niniejsza praca dotyczy kwestii ubóstwa w Polsce, a przede wszystkim skupia się na czynnikach, które je determinują. Istnieje wiele teorii ekonomicznych, socjologicznych i psychologicznych próbujących wyjaśnić to negatywne zjawisko społeczne. Teorie dotyczące ubóstwa starają się je wyjaśniać poprzez odwołanie się do czynników społeczno-demograficznych (takich, jak np. wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, bezrobocie, liczba dzieci w rodzinie), mentalnych (tzw. postawa roszczeniowa) lub zmiennych związanych z dziedziczeniem ubóstwa. W poniższym opracowaniu podjęto próbę określenia wpływu tych poszczególnych grup czynników na ryzyko przynależności do grupy ludzi dotkniętych ubóstwem. Techniką analityczną użytą do weryfikacji postawionego problemu badawczego (i wynikających z niego hipotez badawczych) była przede wszystkim analiza regresji logistycznej. Pomocne okazały się również tabele krzyżowe i wykresy na ich podstawie. Wyniki analiz pokazują znaczący wpływ zmiennych mentalnych związanych z postawą roszczeniową wobec państwa, wyższy niż w przypadku pozostałych zmiennych.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY