Subkultura hip-hopowa

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 13
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Niniejsza praca skupia się na zagadnieniach związanych z subkulturą hip-hopową. Przybliżono definicję pojęcia subkultury. W tym kontekście odniesiono się do wizerunku i nawiązano do wizerunku subkultury hip-hopowej. Odniesiono się do języka subkultury hip-hopowej, który jest specyficznym slangiem. Nawiązano do kolejnych elementów, takich, jak muzyka, styl życia, grafitti, a także breakdance. W próbie zrozumienia subkultury hip-hopu przedstawiono historię tej subkultury i przeprowadzono analizę czynników, które miały wpływ na jej rozwój. Analiza ta odnosi się zarówno do wydarzeń, które kształtowały hip-hop poza granicami naszego kraju, ale również skupia się na aspektach typowo polskich.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.