licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 442

INFORMACJA

Temat pracy:
Źródła pozyskiwania kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 299

 
Ilość stron: 103
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 442
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 299

Treść pracy:

    Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nowo wprowadzoną klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa to jeden z głównych sektorów gospodarki, który w bardzo dużym stopniu wpływa na wzrost gospodarczy oraz poziom zatrudnienia. Przedsiębiorstwa te stanowią około 99 % wszystkich przedsiębiorstw w naszym kraju .

   Podstawową barierą na drodze rozwoju i umacniania pozycji rynkowej przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw są ograniczenia kapitałowe. Największe problemy z dostępem do zewnętrznego finansowania mają osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą oraz firmy z sektora mikro. Nie posiadają one prawie w każdym przypadku żadnej historii kapitałowej ani majątku, który wystarczyłby do zabezpieczenia kredytu, a wraz z tym zdolności kredytowej. Brak środków finansowych uniemożliwia z kolei inwestycje, które są niezbędne dla poprawy konkurencyjności danego przedsiębiorstwa i związanego z tym wzrostu obrotów i dochodów. Stanowi to jedną z przyczyn bardzo wysokiego poziomu odsetek firm, które bankrutują w pierwszym roku swojej działalności.

   Celem pracy jest ocena źródeł finansowania oraz identyfikacja możliwych do pozyskania przez firmy mikro, małe i średnie, a także wskazanie najbardziej efektywnych metod pozyskiwania kapitału przez te przedsiębiorstwa.

   Pomimo utrudnionego dostępu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do poszczególnych źródeł finansowania istnieją realne i rzeczywiste możliwości pozyskania kapitału przez te przedsiębiorstwa.

   W pierwszym rozdziale opisano ogólne warunki funkcjonowania małej przedsiębiorczości w Polsce. Przedstawiono w nim rolę przedsiębiorczości z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w kreowaniu wzrostu gospodarczego w naszym kraju, a także charakter źródeł finansowania tych przedsiębiorstw.

   Rozdział drugi zawiera opis niekonwencjonalnych rodzajów finansowania działalności za pomocą kapitałów obcych, w tym najbardziej popularny leasing. Coraz większego znaczenia nabierają również dotacje i subwencje, za którymi stoi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Istotne znaczenie poprzez agencję mają w szczególności dotacje, które wiążą się z uzyskaniem przez Polskę dostępu do coraz większej ilości funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej.

   Rozdział trzeci poświęcono finansowaniu działalności z własnego kapitału. Obok najczęściej spotykanych form finansowania z własnego kapitału, w postaci finansowania z zatrzymanego zysku, dopłat wspólników oraz odpisów amortyzacyjnych przedstawiono kwestię wsparcia ze strony emisji akcji.

   W rozdziale czwartym przeprowadzono analizę szeroko pojętej oferty kredytowej. Uwzględniłem w niej zarówno kredyty bankowe, jak i kredyty doręczeniowe oraz formę sprzedaży ratalnej lub z odroczonym terminem płatności, które w języku potocznym nazywane są kredytami.

   Literatura na podstawie, której napisano pracę, obejmuje zarówno pozycje książkowe jak i „Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” oraz artykuły prasowe. Podczas pisania pracy wykorzystano również informacje, przekazane przez profesorów w trakcie wykładów, oraz informacje zamieszczone w Internecie.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 299
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.