Marketing, public relations i reklama w przedsiębiorstwie

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 95
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 289 zł

Opis pracy

Reklama to najpowszechniej stosowany element oddziaływania promocyjnego na rynek. Współcześnie reklama jest jedną z najważniejszych technik działania przedsiębiorstw, szczególnie ważną dla rozwoju produktu. Podstawowe zadania reklamy to: wytworzenie świadomości i wiedzy na temat produktu czy usługi, kreowanie sympatii i preferencji wobec produktu, stymulowanie myślenia o produkcie oraz podejmowanie działań zmierzających do jego poznania i nabycia.

Reklama widoczna jest w wielu dziedzinach życia. Duże znaczenie ma tzw. reklama społeczna promująca idee i dobra niematerialne, ważną rolę odgrywa reklama polityczna, uprawiana przez wszystkich uczestników życia politycznego (np. w czasie wyborów parlamentarnych lub prezydenckich). W tym przypadku często spotykamy się z reklamą negatywną- np. w formie plakatów czy innych elementów ostrzegających przed konsekwencjami palenia papierosów, czy też napastliwa reklama polityczna dążąca do zdyskredytowania przeciwników. Przede wszystkim jednak reklama kojarzona jest z marketingiem. Niewątpliwie najbardziej sugestywna i docierająca do największej rzeszy odbiorców jest reklama telewizyjna.

Głównym celem każdej reklamy jest wpływanie na poziom sprzedaży. Cel reklamy przesądza o środkach, metodach, czasie, nasileniu i strukturze działalności reklamowej.

Reklama przez wiele osób jest postrzegana jako panaceum na wszelkie kłopoty firmy. Obroty spadają? Reklamuj się. Masz do zaoferowania jakieś nowości? Reklamuj się. Konkurenci dotarli ze swoim wyrobem do nowych sieci sklepów detalicznych? Reklamuj się. Pośrednicy narzekają, że sprzedajesz za drogo? Reklamuj się. Ci, którzy wierzą we wszechmocną reklamę, zdają się zapominać, iż w walce o pieniądze klienta każda firma ma do dyspozycji jeszcze inne instrumenty promocji, jak sprzedaż osobistą, promocję sprzedaży, public relations, publicity i sponsorowanie.

Jedno wydaje się pewne. Obecnie reklama musi być dziełem fachowców. Minęły czasy, gdy reklamę prasową projektował szef marketingu, a treść spotu telewizyjnego wymyślał prezes. Wkroczyli specjaliści od perswazji, dysponujący wieloma niekonwencjonalnymi technikami oddziaływania reklamowego na potencjalnego klienta. Znajomość procedur ich działania, języka, którym się posługują, nowych trendów pozwala na aktywny udział zleceniodawcy w procesie tworzenia reklamy.

Oprócz reklamy, dla funkcjonowania firmy niebagatelne znaczenie ma jeszcze jeden element marketingu, a mianowicie public relations. Public relations to zabieganie o przychylność szeroko pojętego środowiska zewnętrznego i wewnętrznego przedsiębiorstwa, z oczywistym ukierunkowaniem na klientów i potencjalnych nabywców, poprzez wizerunek samego przedsiębiorstwa. Promocja firmy, nazywana też „reklamą społecznego zaufania” czyli też kształtowaniem „polityki sympatii do przedsiębiorstwa”, nie zawiera żadnej bezpośredniej oferty sprzedaży. Jej celem jest uzyskanie przychylnej opinii wszystkich tych, na których zależy przedsiębiorstwu, przez upowszechnianie jego misji, filozofii i sposobów działania na rynku.

Podstawowym celem public relations jest stworzenie w wybranych grupach otoczenia podmiotowego przedsiębiorstwa określonego jego wizerunku. W procesie tworzenia tego wizerunku wykorzystywane są zazwyczaj elementy identyfikujące i wyróżniające przedsiębiorstwo z otoczenia, składające się na jego tożsamość. Są określane jako „techniki kontaktu wizualnego”. Można tu wymienić np. znak towarowy, liternictwo, kolorystykę, wystrój budynków i środków transportu.

Pozytywny obraz, jaki udaje się stworzyć poprzez public relations ułatwia przedsiębiorstwu osiągnięcie jego celów i zamierzeń. Tzw. ”dobra prasa” i wysokie notowania wpływają m.in. na łatwość pozyskiwania odpowiedniej kadry pracowników i zwiększają ich identyfikacje z przedsiębiorstwem. Tworzą one także korzystny klimat dla działań innych elementów strategii marketingowej, w tym zwłaszcza polityki produktu i komunikacji. Tak np. reklama nadawana przez przedsiębiorstwo o wysokiej reputacji, cieszące się uznaniem opinii publicznej jest odbierana znacznie szybciej i traktowana bardziej wiarygodnie i przekonująco aniżeli reklama konkurentów.

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie wykorzystywania marketingu, a przede wszystkim reklamy i public relations w funkcjonowaniu wybranych przedsiębiorstw. W pracy wykorzystano ogólnie dostępną literaturą poświęconą reklamie i public relations, a także materiały udostępnione przez obie firmy. Jako metody badawcze w pracy przyjęto metodę opisową oraz metodę obserwacji.

Treść przedstawionych w pracy zagadnień została podzielona na trzy rozdziały.

W rozdziale pierwszym przedstawiono teoretyczny opis takich pojęć, jak: marketing, reklama i public relations. Pozostałe rozdziały ukazują pozycję analizowanych firm na rynku, a także ocenę wykorzystanych przez przedsiębiorstwa zabiegów reklamowych i public relations.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 289 zł.

Podobne prace

Prawne aspekty reklamy
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 66

Wpływ reklamy na skuteczność i efektywność transakcji handlowych (na przykładzie)
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 106

Public relations w Internecie
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa | Stron: 13