licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 446

INFORMACJA

Temat pracy:
Marketing, public relations i reklama w przedsiębiorstwie


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 289

 
Ilość stron: 95
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy
Identyfikator pracy: 446
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 289

Treść pracy:

    Reklama to najpowszechniej stosowany element oddziaływania promocyjnego na rynek. Współcześnie reklama jest jedną z najważniejszych technik działania przedsiębiorstw, szczególnie ważną dla rozwoju produktu. Podstawowe zadania reklamy to: wytworzenie świadomości i wiedzy na temat produktu czy usługi, kreowanie sympatii i preferencji wobec produktu, stymulowanie myślenia o produkcie oraz podejmowanie działań zmierzających do jego poznania i nabycia.

    Reklama widoczna jest w wielu dziedzinach życia. Duże znaczenie ma tzw. reklama społeczna promująca idee i dobra niematerialne, ważną rolę odgrywa reklama polityczna, uprawiana przez wszystkich uczestników życia politycznego (np. w czasie wyborów parlamentarnych lub prezydenckich). W tym przypadku często spotykamy się z reklamą negatywną- np. w formie plakatów czy innych elementów ostrzegających przed konsekwencjami palenia papierosów, czy też napastliwa reklama polityczna dążąca do zdyskredytowania przeciwników. Przede wszystkim jednak reklama kojarzona jest z marketingiem. Niewątpliwie najbardziej sugestywna i docierająca do największej rzeszy odbiorców jest reklama telewizyjna.

    Głównym celem każdej reklamy jest wpływanie na poziom sprzedaży. Cel reklamy przesądza o środkach, metodach, czasie, nasileniu i strukturze działalności reklamowej.

    Reklama przez wiele osób jest postrzegana jako panaceum na wszelkie kłopoty firmy. Obroty spadają? Reklamuj się. Masz do zaoferowania jakieś nowości? Reklamuj się. Konkurenci dotarli ze swoim wyrobem do nowych sieci sklepów detalicznych? Reklamuj się. Pośrednicy narzekają, że sprzedajesz za drogo? Reklamuj się. Ci, którzy wierzą we wszechmocną reklamę, zdają się zapominać, iż w walce o pieniądze klienta każda firma ma do dyspozycji jeszcze inne instrumenty promocji, jak sprzedaż osobistą, promocję sprzedaży, public relations, publicity i sponsorowanie.

    Jedno wydaje się pewne. Obecnie reklama musi być dziełem fachowców. Minęły czasy, gdy reklamę prasową projektował szef marketingu, a treść spotu telewizyjnego wymyślał prezes. Wkroczyli specjaliści od perswazji, dysponujący wieloma niekonwencjonalnymi technikami oddziaływania reklamowego na potencjalnego klienta. Znajomość procedur ich działania, języka, którym się posługują, nowych trendów pozwala na aktywny udział zleceniodawcy w procesie tworzenia reklamy.

   Oprócz reklamy, dla funkcjonowania firmy niebagatelne znaczenie ma jeszcze jeden element marketingu, a mianowicie public relations. Public relations to zabieganie o przychylność szeroko pojętego środowiska zewnętrznego i wewnętrznego przedsiębiorstwa, z oczywistym ukierunkowaniem na klientów i potencjalnych nabywców, poprzez wizerunek samego przedsiębiorstwa. Promocja firmy, nazywana też „reklamą społecznego zaufania” czyli też kształtowaniem „polityki sympatii do przedsiębiorstwa”, nie zawiera żadnej bezpośredniej oferty sprzedaży. Jej celem jest uzyskanie przychylnej opinii wszystkich tych, na których zależy przedsiębiorstwu, przez upowszechnianie jego misji, filozofii i sposobów działania na rynku.

   Podstawowym celem public relations jest stworzenie w wybranych grupach otoczenia podmiotowego przedsiębiorstwa określonego jego wizerunku. W procesie tworzenia tego wizerunku wykorzystywane są zazwyczaj elementy identyfikujące i wyróżniające przedsiębiorstwo z otoczenia, składające się na jego tożsamość. Są określane jako „techniki kontaktu wizualnego”. Można tu wymienić np. znak towarowy, liternictwo, kolorystykę, wystrój budynków i środków transportu.

   Pozytywny obraz, jaki udaje się stworzyć poprzez public relations ułatwia przedsiębiorstwu osiągnięcie jego celów i zamierzeń. Tzw. ”dobra prasa” i wysokie notowania wpływają m.in. na łatwość pozyskiwania odpowiedniej kadry pracowników i zwiększają ich identyfikacje z przedsiębiorstwem. Tworzą one także korzystny klimat dla działań innych elementów strategii marketingowej, w tym zwłaszcza polityki produktu i komunikacji. Tak np. reklama nadawana przez przedsiębiorstwo o wysokiej reputacji, cieszące się uznaniem opinii publicznej jest odbierana znacznie szybciej i traktowana bardziej wiarygodnie i przekonująco aniżeli reklama konkurentów.

   Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie wykorzystywania marketingu, a przede wszystkim reklamy i public relations w funkcjonowaniu wybranych przedsiębiorstw. W pracy wykorzystano ogólnie dostępną literaturą poświęconą reklamie i public relations, a także materiały udostępnione przez obie firmy. Jako metody badawcze w pracy przyjęto metodę opisową oraz metodę obserwacji.

   Treść przedstawionych w pracy zagadnień została podzielona na trzy rozdziały.

   W rozdziale pierwszym przedstawiono teoretyczny opis takich pojęć, jak: marketing, reklama i public relations. Pozostałe rozdziały ukazują pozycję analizowanych firm na rynku, a także ocenę wykorzystanych przez przedsiębiorstwa zabiegów reklamowych i public relations.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 289
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.