licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 452

INFORMACJA

Temat pracy:
Pojęcie „państwa” w prawie międzynarodowym publicznym


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 49

 
Ilość stron: 15
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 452
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 49

Treść pracy:

    Państwo to organizacja suwerenna. Koncepcja suwerenności państwa opiera się na założeniu, że państwo powinno być samodzielne, czyli niezależne od innych podmiotów w podejmowaniu działań. Państwo musi być też nieograniczone, a więc samo rozstrzyga, jakie decyzje zamierza podjąć. Suwerenność państwa oznacza również to, że żadne inne państwo nie może narzucać państwu swojej woli i ograniczać jego swobody. Wszystkie podmioty znajdujące się na terytorium państwa muszą się organizacji tej podporządkować, a władza państwowa ma charakter najwyższy.

   Praca przybliża definicję pojęcia "państwa" oraz odnosi się do historycznych aspektów związanych z interpretacją tego zakresu pojęciowego. W pracy odniesiono się do najważniejszych cech państwa, czyli w szczególności suwerenności i związanej z nią zasady suwerennej jedności w prawie międzynarodowym. Kolejną cechą jest aspekt terytorialny, a także przymusowość w kontekście państwa.

   Dalsza część pracy nawiązuje do aspektów związanych z powstaniem (prawo narodów do samostanowienia) i upadkiem państwa. Przedstawiono możliwości powstania państwa z formalnego punktu widzenia oraz możliwości jego upadku wraz z przykładami.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 49
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.


MakeMyRoster