Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 33
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Praca skupia się na podstawowych aspektach związanych z przestępstwami przeciwko osobom wykonującym pracę zarobkową. Prawa pracowników są objęte szczególną ochroną, co znajduje wyraz w sposobie organizacji rozpatrywania roszczeń pracowników. Jest to również bardzo drażliwy temat społeczny, dlatego regulacje prawne w tej dziedzinie są szczególnie istotne. W pracy, podczas omawiania regulacji prawnych związanych z przestępstwami przeciw pracownikom, w szczególności skupiono się na:

· złośliwym lub uporczywym naruszaniu praw pracownika wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego;

· naruszaniu przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych;

· niedopełnieniu obowiązków BHP;

· niezawiadomieniu w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace

Swobodny przepływ pracowników
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 117

Bariery rozwoju drobnej przedsiębiorczości w Polsce
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 56

Projekt i opracowanie sklepu internetowego
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 80