licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Wsppraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 461

INFORMACJA

Temat pracy:
Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową


Cena za dostp do pracy: 25 z

Cena zakupu pracy: 99 z

 
Ilo stron: 33
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy
Identyfikator pracy: 461
Cena za dostp do pracy: 25 z
Cena zakupu pracy: 99 z

Tre pracy:

    Praca skupia się na podstawowych aspektach związanych z przestępstwami przeciwko osobom wykonującym pracę zarobkową. Prawa pracowników są objęte szczególną ochroną, co znajduje wyraz w sposobie organizacji rozpatrywania roszczeń pracowników. Jest to również bardzo drażliwy temat społeczny, dlatego regulacje prawne w tej dziedzinie są szczególnie istotne. W pracy, podczas omawiania regulacji prawnych związanych z przestępstwami przeciw pracownikom, w szczególności skupiono się na:

   · złośliwym lub uporczywym naruszaniu praw pracownika wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego;

   · naruszaniu przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych;

   · niedopełnieniu obowiązków BHP;

   · niezawiadomieniu w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej.


ZAMW DOSTĘP DO PRACY


T prac moesz kupi w formacie MS Word
i korzysta z niej jako materiau w domu !
Cena takiej usugi wynosi: 99 z
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.