licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Wsppraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 465

INFORMACJA

Temat pracy:
Szanse dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej


Cena za dostp do pracy: 25 z

Cena zakupu pracy: 59 z

 
Ilo stron: 18
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy
Identyfikator pracy: 465
Cena za dostp do pracy: 25 z
Cena zakupu pracy: 59 z

Tre pracy:

    Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej ma dla naszego kraju ogromne znaczenie gospodarcze i społeczne. Dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców największy wymiar posiadają procedury dostosowawcze i unifikacyjne, jakie zostały zapoczątkowane w ramach dostosowania do unijnych kryteriów w zakresie infrastruktury, jakości wytwarzania i procedur dotyczących bezpieczeństwa technologicznego. W ostatnich latach zostało uruchomionych szereg programów dla małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki którym firmy planujące inwestycje mogą pozyskać cześć środków pieniężnych z funduszy unijnych lub z budżetu państwa. Programy pomocowe są przeznaczone dla przedsiębiorstw spełniających określone warunki gospodarcze. Podstawowe z nich to: jawność działalności oznaczająca płacenie podatków i składki na ubezpieczenie społeczne, własny wkład w inwestycję oraz jej solidna dokumentacja.

   Praca zawiera szczegółowy opis programów wspomagających przedsiębiorczość, które są finansowane przez Unię Europejską.


ZAMW DOSTĘP DO PRACY


T prac moesz kupi w formacie MS Word
i korzysta z niej jako materiau w domu !
Cena takiej usugi wynosi: 59 z
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.