licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 465

INFORMACJA

Temat pracy:
Szanse dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 59

 
Ilość stron: 18
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy
Identyfikator pracy: 465
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 59

Treść pracy:

    Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej ma dla naszego kraju ogromne znaczenie gospodarcze i społeczne. Dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców największy wymiar posiadają procedury dostosowawcze i unifikacyjne, jakie zostały zapoczątkowane w ramach dostosowania do unijnych kryteriów w zakresie infrastruktury, jakości wytwarzania i procedur dotyczących bezpieczeństwa technologicznego. W ostatnich latach zostało uruchomionych szereg programów dla małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki którym firmy planujące inwestycje mogą pozyskać cześć środków pieniężnych z funduszy unijnych lub z budżetu państwa. Programy pomocowe są przeznaczone dla przedsiębiorstw spełniających określone warunki gospodarcze. Podstawowe z nich to: jawność działalności oznaczająca płacenie podatków i składki na ubezpieczenie społeczne, własny wkład w inwestycję oraz jej solidna dokumentacja.

   Praca zawiera szczegółowy opis programów wspomagających przedsiębiorczość, które są finansowane przez Unię Europejską.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 59
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.