Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 11
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 49 zł

Opis pracy

Sprawa zwrotu nieruchomości wywłaszczonej stanowi jedną, nierozerwalną całość. Ustalenie, iż wywłaszczona nieruchomość stała się zbędna na cel, na jaki została wywłaszczona, nie może być oddzielną sprawą administracyjną, która zostałaby rozstrzygnięta odrębną decyzją. Ustalenie to jest tylko pewnym elementem - przesłanką faktyczną decyzji administracyjnej o zwrocie nieruchomości. Przesłankę tę należy ustalić w toku postępowania administracyjnego jeszcze przed wydaniem decyzji w przedmiocie zwrotu nieruchomości .

Praca traktuje o konstrukcji postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości oraz o zwrocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 49 zł.

Podobne prace

Zarządzanie nieruchomościami
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 66

Ochrona posiadania
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 96

Inwestycje w zakresie dróg publicznych
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 98