licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 471

INFORMACJA

Temat pracy:
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 49

 
Ilość stron: 11
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy
Identyfikator pracy: 471
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 49

Treść pracy:

    Sprawa zwrotu nieruchomości wywłaszczonej stanowi jedną, nierozerwalną całość. Ustalenie, iż wywłaszczona nieruchomość stała się zbędna na cel, na jaki została wywłaszczona, nie może być oddzielną sprawą administracyjną, która zostałaby rozstrzygnięta odrębną decyzją. Ustalenie to jest tylko pewnym elementem - przesłanką faktyczną decyzji administracyjnej o zwrocie nieruchomości. Przesłankę tę należy ustalić w toku postępowania administracyjnego jeszcze przed wydaniem decyzji w przedmiocie zwrotu nieruchomości .

   Praca traktuje o konstrukcji postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości oraz o zwrocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 49
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.