Portret psychologiczny bohatera literackiego na przykładzie wybranych dzieł

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 10
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 49 zł

Opis pracy

Praca porusza istotny problem portretu psychologicznego bohaterów literackich i opiera się w analizie tematu na trzech wielkich dziełach literatury, którymi są: "Giaur" Byrona, "Zbrodnia i Kara" Dostojewskiego oraz "Makbet" Szekspira.

Praca skupia się na zagadnieniu zainteresowania ludzką naturą i psychiką przez pisarzy, jak również na złożoności istoty ludzkiej w odniesieniu do literackiej twórczości pisarzy, koncentruje się więc na psychologizmie w literaturze.

Analiza "Giaura" obejmuje przedstawienie postaci bohatera, jako postaci bajronicznej i jako kochanka. Omówiono wpływ śmierci Leili na głównego bohatera i tragiczne zakończenie jego życia. Dokonano również oceny portretu psychologicznego bohatera.

Analiza "Zbrodni i kary" przedstawia postać głównego bohatera i analizuje dokonaną przez niego zbrodnię, jej planowanie i dokonanie, a także błędy jakie się pojawiły. Opisano skutki czynu Rodiona i przedstawiono ocenę portretu psychologicznego.

Analiza "Makbeta" odwołuje się do inspiracji postaci Makbeta postacią historyczną. Opisano cechy Makbeta, jego zbrodnie i ich skutki, a także przemianę bohatera. Dokonano oceny portretu psychologicznego Makbeta.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 49 zł.