licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 473

INFORMACJA

Temat pracy:
Portret psychologiczny bohatera literackiego na przykładzie wybranych dzieł


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 49

 
Ilość stron: 10
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 473
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 49

Treść pracy:

    Praca porusza istotny problem portretu psychologicznego bohaterów literackich i opiera się w analizie tematu na trzech wielkich dziełach literatury, którymi są: "Giaur" Byrona, "Zbrodnia i Kara" Dostojewskiego oraz "Makbet" Szekspira.

   Praca skupia się na zagadnieniu zainteresowania ludzką naturą i psychiką przez pisarzy, jak również na złożoności istoty ludzkiej w odniesieniu do literackiej twórczości pisarzy, koncentruje się więc na psychologizmie w literaturze.

   Analiza "Giaura" obejmuje przedstawienie postaci bohatera, jako postaci bajronicznej i jako kochanka. Omówiono wpływ śmierci Leili na głównego bohatera i tragiczne zakończenie jego życia. Dokonano również oceny portretu psychologicznego bohatera.

   Analiza "Zbrodni i kary" przedstawia postać głównego bohatera i analizuje dokonaną przez niego zbrodnię, jej planowanie i dokonanie, a także błędy jakie się pojawiły. Opisano skutki czynu Rodiona i przedstawiono ocenę portretu psychologicznego.

   Analiza "Makbeta" odwołuje się do inspiracji postaci Makbeta postacią historyczną. Opisano cechy Makbeta, jego zbrodnie i ich skutki, a także przemianę bohatera. Dokonano oceny portretu psychologicznego Makbeta.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 49
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.