Literackie wizerunki przyjaźni i przyjaciół

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 12
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 49 zł

Opis pracy

Przyjaźń, według wybitnego filozofa greckiego, najwszechstronniejszego myśliciela i uczonego Arystotelesa, to jedna z cnót, która dzieli się na różne rodzaje, takie jak: przyjaźń idealna oraz przyjaźń taka, która ma spełniać pewien cel, np. przyjemność lub użyteczność. W kontaktach międzyludzkich bardzo często dochodzi do zachwiania wartości więzi jaka łączy ludzi, a to może prowadzić do zakończenia przyjaźni. Arystoteles zadał bardzo ważne pytanie o kształt przyjaźni, czym ona właściwie jest. Odpowiedział krótko i treściwie: „To jedna dusza mieszkająca w dwóch ciałach.” Czy pogląd wyznawany przez filozofa różni się od poglądów na temat przyjaźni ukazanych w literaturze? Jaki wizerunek przyjaźni towarzyszy człowiekowi najczęściej oraz kogo można uznać za przyjaciela? Odpowiedź na te pytania uzyskać można analizując motyw przyjaźni w literaturze światowej, ja w swojej pracy odniosę się do małej części literatury angielskiej, francuskiej oraz polskiej. W pracy omówiono takie dzieła jak „Romeo i Julia”, „Mały Książę”, „Oskar i pani Róża”, „Przyjaciele” oraz „Oda do młodości”.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 49 zł.

Podobne prace

Podziemie niepodległościowe w Polsce
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 92