licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 474

INFORMACJA

Temat pracy:
Literackie wizerunki przyjaźni i przyjaciół


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 49

 
Ilość stron: 12
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 474
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 49

Treść pracy:

    Przyjaźń, według wybitnego filozofa greckiego, najwszechstronniejszego myśliciela i uczonego Arystotelesa, to jedna z cnót, która dzieli się na różne rodzaje, takie jak: przyjaźń idealna oraz przyjaźń taka, która ma spełniać pewien cel, np. przyjemność lub użyteczność. W kontaktach międzyludzkich bardzo często dochodzi do zachwiania wartości więzi jaka łączy ludzi, a to może prowadzić do zakończenia przyjaźni. Arystoteles zadał bardzo ważne pytanie o kształt przyjaźni, czym ona właściwie jest. Odpowiedział krótko i treściwie: „To jedna dusza mieszkająca w dwóch ciałach.” Czy pogląd wyznawany przez filozofa różni się od poglądów na temat przyjaźni ukazanych w literaturze? Jaki wizerunek przyjaźni towarzyszy człowiekowi najczęściej oraz kogo można uznać za przyjaciela? Odpowiedź na te pytania uzyskać można analizując motyw przyjaźni w literaturze światowej, ja w swojej pracy odniosę się do małej części literatury angielskiej, francuskiej oraz polskiej. W pracy omówiono takie dzieła jak „Romeo i Julia”, „Mały Książę”, „Oskar i pani Róża”, „Przyjaciele” oraz „Oda do młodości”.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 49
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.