Literackie małżeństwa w oparciu o wybrane przykłady

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 12
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 49 zł

Opis pracy

„Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość- te trzy: z nich zaś największa jest miłość.” tymi słowami kończy się znany wszystkim Hymn o miłości pochodzący z Pierwszego listu do Koryntian. Miłość - głębokie przywiązanie do kogoś, namiętne uczucie będące wyrazem sympatii do drugiej osoby. To piękne uczucie najczęściej uwieńczone jest małżeństwem, tworząc formalny związek dwojga ludzi. Zawarcie małżeństwa wiąże się z założeniem rodziny i dbaniem o wspólną przyszłość. Lecz nie zawsze wiodącym uczuciem jest miłość, dość często dominuje żądza władzy lub chęć posiadania pieniędzy. W rzeczywistości, także tej literackiej, obraz małżeństwa z upływem czasu zmieniał się, czasem na gorsze a czasem na lepsze. Aby w pełni odnieść się do tematu pracy należy zanalizować literackie małżeństwa. Warto zwrócić uwagę na uczucia łączące małżonków z utworów literatury polskiej, jak i powszechnej.

Analizę oparto o następujące pozycje literatury:

- "Tułaczka Odyseusza" Parandowskiego;

- "Legenda o św. Aleksym";

- "Makbet" Szekspira;

- "Moralność pani Dulskiej" Zapolskiej;

- "Kamizelka" Prusa.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 49 zł.