licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 475

INFORMACJA

Temat pracy:
Literackie małżeństwa w oparciu o wybrane przykłady


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 49

 
Ilość stron: 12
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 475
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 49

Treść pracy:

    „Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość- te trzy: z nich zaś największa jest miłość.” tymi słowami kończy się znany wszystkim Hymn o miłości pochodzący z Pierwszego listu do Koryntian. Miłość - głębokie przywiązanie do kogoś, namiętne uczucie będące wyrazem sympatii do drugiej osoby. To piękne uczucie najczęściej uwieńczone jest małżeństwem, tworząc formalny związek dwojga ludzi. Zawarcie małżeństwa wiąże się z założeniem rodziny i dbaniem o wspólną przyszłość. Lecz nie zawsze wiodącym uczuciem jest miłość, dość często dominuje żądza władzy lub chęć posiadania pieniędzy. W rzeczywistości, także tej literackiej, obraz małżeństwa z upływem czasu zmieniał się, czasem na gorsze a czasem na lepsze. Aby w pełni odnieść się do tematu pracy należy zanalizować literackie małżeństwa. Warto zwrócić uwagę na uczucia łączące małżonków z utworów literatury polskiej, jak i powszechnej.

   Analizę oparto o następujące pozycje literatury:

   - "Tułaczka Odyseusza" Parandowskiego;

   - "Legenda o św. Aleksym";

   - "Makbet" Szekspira;

   - "Moralność pani Dulskiej" Zapolskiej;

   - "Kamizelka" Prusa.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 49
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.