licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 476

INFORMACJA

Temat pracy:
Współczesna polszczyzna i jej odmiany


Cena za dostęp do pracy: 15

Cena zakupu pracy: 39

 
Ilość stron: 8
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 476
Cena za dostęp do pracy: 15
Cena zakupu pracy: 39

Treść pracy:

    Język polski, czyli potocznie mówiąc polszczyzna, należy wraz z językiem czeskim, słowackim, pomorskim, dolnołużyckim, górnołużyckim oraz wymarłym połabskim do grupy języków zachodniosłowiańskich, stanowiących część rodziny języków indoeuropejskich. Ocenia się, że go jako język ojczysty około 44 milionów ludzi na świecie mieszkańców Polski oraz Polaków zamieszkałych za granicą, czyli Polonii. Na język polski wpływały inne języki. Najważniejszymi z nich były: łaciński, niemiecki, czeski, białoruski i ukraiński turecki, francuski, włoski, rosyjski, jidysz. Obecnie obserwować można duży wpływ języka angielskiego. Język polski w dzisiejszych czasach swoją postać zawdzięcza długiemu i powolnemu rozwojowi. Przede wszystkim nie jest on jednolity na obszarze całego kraju, o czym świadczą jego liczne odmiany. W dziejach Polski ważną rolę polityczną i kulturalną odegrały dzielnice: Wielkopolska, Małopolska i Mazowsze. Lokalne odmiany polszczyzny tych regionów ostatecznie wpłynęły na kształt dzisiejszej polszczyzny literackiej. Dominującą rolę przypisuje się Wielkopolsce i Małopolsce, nieco mniejszą zaś Mazowszu, gdyż po przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy (1596 r.) proces kształtowania się języka literackiego był już prawie zakończony.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 39
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.