Kabaret jako zjawisko z pogranicza teatru literatury

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 9
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 39 zł

Opis pracy

Kabaret to swego rodzaju instytucja artystyczna oraz widowisko estradowe, cechujące się repertuarem skeczów literackich, piosenek, tańców i monologów wykonywanych przez zawodowych aktorów. Widowiska estradowe mają charakter satyryczno-rozrywkowy.

Genezy owych przedstawień można szukać w odległej przeszłości. Weźmy pod uwagę starożytnego mima, występy średniowiecznych goliardów, czy chociażby przedstawicieli literatury sowizdrzalskiej . Podane przeze mnie przykłady na obecność kabaretu w czasach odległych, to tylko namiastka powstania kabaretu literackiego. Powstał on dopiero w XIX wieku w środowisku paryskiej bohemy i szybko rozpowszechnił się w całej Europie. Zamknięte spotkania towarzyskie artystów, improwizacje o charakterze satyryczno-rozrywkowym w wybranej kawiarni czy knajpce stopniowo przekształcały się w kameralne spektakle estradowe, złożone z piosenek, recytacji, popisów muzycznych i tanecznych wiązanych w całość tekstami organizatora wspólnej zabawy twórców i publiczności-konferansjera.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 39 zł.