Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 9
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 39 zł

Opis pracy

Pieniądz - dla niektórych to tylko środek płatniczy przyjmowany w zamian za dobra i usługi, który sprawia, że życie staje się jeszcze bardziej atrakcyjne, a dla innych to wartość trudna do osiągnięcia, jaką trzeba zdobyć by spełnić swe marzenia. O pieniądzach śni każdy z nas, leczy tylko nieliczni mają szansę urzeczywistnić swe pragnienia. Niestety, nie wszyscy potrafią oszacować, jakie straty można ponieść w pogoni za bogactwem – straty nie tylko finansowe, ale przede wszystkim moralne. W swojej pracy będę starała się przedstawić, jaki wpływ miały pieniądze na życie bohaterów literackich, którzy w wielkiej grze przegrali wszystko, czasami nawet siebie.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 39 zł.