Język reklamy w radiu i telewizji

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 8
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 29 zł

Opis pracy

Zakres pracy:

1.Określenie problemu:

a. Zainteresowanie reklamą, jej mechanizmami, wpływem na odbiorców, technikami jakich używa by przedstawić reklamowany towar w jak najkorzystniejszym świetle.

b. Geneza słowa reklama, które pochodzi od łacińskiego wyrazu reclamare, oznaczającego hałasowanie i robienie wrzawy.

c. Wykorzystanie w parareklamie rysunku przez większą część odbiorców, którzy nie znali języka pisanego.

d. Definicja reklamy ustalona przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu (AMA) i opublikowana w 1948 roku w „Journal of Marketing”.

e. Dwie definicje reklamy zaczerpnięte z „Encyklopedii PWN” oraz ze „Słownika Wyrazów Obcych”.

2.Charakterystyka ważnego elementu reklamy :

a. Slogan reklamowy jest to zwięzła, celna, wyrazista formuła słowna, skierowana do masowego odbiorcy, zazwyczaj anonimowa, odwołująca się przede wszystkim do emocji.

b. Cechy skutecznego sloganu oraz przesłanie, które może się odnosić do skutków działania produktu, cech produktu i sugerowanych cech konsumentów.

3.Omówienie przygotowanej reklamy telewizyjnej :

a. Przedstawienie postaci, miejsca akcji oraz tło muzyczne.

b. Użycie środków perswazji, rymu, słów obcojęzycznych. Metafora nazwy produktu Atlas do mitologicznego tytana o imieniu Atlas.

c. Inne środki oddziaływania takie jak : mimika aktorów, intonacja ich wypowiedzi.

d. Wyjątkowość produktu i podkreślenie dostępności dla wszystkich konsumentów

e. Odwołanie do odczuć patriotycznych

f. Język reklamy telewizyjnej posiada największą ilość bodźców, które wpływają na odbiorców.

4.Omówienie przygotowanej reklamy radiowej :

a. Forma reklamy-dialog dwóch mężczyzn.

b. Radio jako najbardziej intymny środek przekazu. Posługuje się dźwiękiem i ludzkimi głosami. Odwołuje się do ludzkiej wyobraźni.

c. Język reklam charakteryzuje lakoniczność, ciepły łagodny ton wypowiedzi. Zwroty do słuchaczy charakteryzuje bezpośredniość.

d. Najbardziej efektywna reklama jest wtedy gdy jest krótka i zwięzła.

5.Podsumowanie:

a. Cechy języka reklam. Technika kompletowania. Częste używanie pojęć i terminów nie do końca zrozumiałych. Nadanie reklamie charakteru wypowiedzi naukowej i powołanie się na autorytety.

b. Główny cel reklamy to jak największe oddziaływanie na podświadomość klientów.

c. Zastosowanie różnych środków stylistycznych i gramatycznych reklamach.

d. Język mówiony skupiony jest przede wszystkim na modulacji głosu i intonacji zdań .

e. Język pisany uzyskuje efekt zbliżony przy użyciu znaków przestankowych. Wyrazy, które najczęściej używane są w reklamach to: rzeczowniki, zaimki, czasowniki, przyimki, przymiotniki, przysłówki wartościujące.

f. Środki stylistyczne dominujące w reklamie to środki semantyczne, takie jak: epitet, porównanie, hiperbola, animizacja, środki składniowe: powtórzenie, elipsa.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 29 zł.

Podobne prace

Prawne aspekty reklamy
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 66

Marketing, public relations i reklama w przedsiębiorstwie
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy | Stron: 95