Labirynty i ich oblicza na podstawie wybranych utworów literackich.

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 8
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 39 zł

Opis pracy

Aleksander Fredro powiedział: ,,W labiryncie życia ścieżki niezliczone”. Motyw labiryntu pojawia się w literaturze od najdawniejszych czasów i zawsze ma znaczenie symboliczne. Oznacza zamęt, zamieszanie, sytuację bez wyjścia, trudny i zawiły problem, nieskończoność, świat czy ludzkie życie. W środku skomplikowanej budowli znajduje się zazwyczaj niebezpieczeństwo, groźna siła albo coś drogiego, świętego, strzeżonego przed ludzkim wzrokiem. Greckie słowo „labirynthos” dosłownie oznacza „dom podwójnej siekiery”. Współcześnie zaś labiryntem nazywa się ciąg korytarzy, w którym trudno odnaleźć wyjście.

Najsłynniejszy labirynt, tzw. kreteński, został zbudowany przez Dedala i znajdował się w pałacu w Knossos na Krecie. Według mitologii greckiej uwięziony był tam Minotaur- przedstawiany jako człowiek z głową byka. Został on zrodzony ze związku Pasifae –żony Minosa i byka zesłanego przez Posejdona. Król chciał go ukryć przez ludzkim wzrokiem, gdyż przypominał mu o zdradzie żony i upokorzeniu. Za zabicie syna Androgeosa Minos zmusił Ateńczyków, aby co dziewięć lat siedmiu młodzieńców i siedem panien było przysyłanych w ofierze Minotaurowi .Tym samym potwierdził zależność Aten od Krety. Potwora zgładził Tezeusz, a pomogła mu córka Minosa- Ariadna, zauroczona odwagą młodzieńca. Za pomocą kłębka nici ułatwiła mu powrót z labiryntu, magiczny miecz pozwolił zabić Minotaura. W ten sposób Tezeusz wyprowadził żywych Ateńczyków z labiryntu. Schronienie bestii nie znajdowało się pod ziemią, lecz było skomplikowaną budowlą złożoną z komnat i korytarzy. Badania archeologiczne pokazują, że mit ma podłoże historyczne. Zabicie monstrum symbolizuje złamanie przez Greków kreteńskiego panowania nad swoimi miastami. Mitologiczna historia przez wieki pobudzała wyobraźnię twórców, którzy w różnorodny sposób ukazywali motyw labiryntu.

Opisano motyw labiryntu na podstawie "Legend kreteńskich" Jana Paradowskiego, "Sklepów cynamonowych" Bruno Schulza, "Procesu" Franza Kafki oraz "Labiryntu" Wisławy Szymborskiej.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 39 zł.