Kobieta anioł, kobieta demon - jako źródło inspiracji w literaturze

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 8
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 39 zł

Opis pracy

Kobieta i kobiecość - to motywy, które po dziś dzień inspirują artystów, malarzy, architektów ale przede wszystkim pisarzy i poetów. Kobiety portretowano, opisywano, malowano, rzeźbiono od wieków i tej tradycji nie ma końca. Występują one najczęściej w dwóch rolach, przeciwstawnych sobie: jako anioły niosące ukojenie lub jako demony sprowadzające mękę. Kobieta to bohaterka prawie każdego utworu literackiego, co czyni jej rolę w życiu człowieka uniwersalną i ponadczasową. W tej pracy postaram się ukazać portret kobiety anioła i kobiety demona sięgając do tych dwóch motywów, jako źródeł inspiracji w literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 39 zł.

Podobne prace

Znaczenie i rola wysiłku fizycznego w czasie ciąży i po porodzie
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 59

Ochrona praw kobiet w zakresie zatrudnienia
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 57

Osobiste oraz majątkowe prawa i obowiązki małżonków
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 62