Przedstawienie różnych wyobrażeń ludzi dotyczących śmierci w oparciu o wybrane dzieła literackie

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 12
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 39 zł

Opis pracy

Co jest po śmierci? Czy człowieka czeka ostateczny koniec? Jeśli nie, to czym innym jest śmierć? Jak wygląda? Czy naprawdę należy się jej bać? Te pytania pozostawione bez odpowiedzi świadczą o uniwersalności i tajemniczości motywu śmierci. Trudno pisać i mówić o niej, ponieważ przeraża ona ludzi swoją nieuchronnością i nieobliczalnością. Jest doświadczeniem jednorazowym, które prędzej czy później dopadnie każdego człowieka. Motyw śmierci był od wieków rozważany przez etyków, filozofów, lekarzy czy artystów. Każda z dziedzin tworzy własną wizję dotyczącą końca życia. Pisarze i poeci ilustrują ją w swoich dziełach oraz ukazują w różnych kontekstach dając dowody na jej niekończące się istnienie.

Praca została przygotowana w oparciu o następujące pozycje literackie:

a) J. Parandowski, Legendy korynckie, [w:] Mitologia- wierzenia i podania Greków i Rzymian

b) Dialog mistrza Polikarpa ze Śmiercią

c) J. Kochanowski, Treny

d) J. W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera

e) S. Żeromski, „Rozdziabią nas kruki, wrony”

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 39 zł.

Podobne prace

Prawo do życia
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 69

Adopcja i jej skutki a stan cywilny osoby przysposobionej
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 68

Estetyczne aspekty melancholii
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 44