licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Wsppraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 483

INFORMACJA

Temat pracy:
Przedstawienie różnych wyobrażeń ludzi dotyczących śmierci w oparciu o wybrane dzieła literackie


Cena za dostp do pracy: 25 z

Cena zakupu pracy: 39 z

 
Ilo stron: 12
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 483
Cena za dostp do pracy: 25 z
Cena zakupu pracy: 39 z

Tre pracy:

    Co jest po śmierci? Czy człowieka czeka ostateczny koniec? Jeśli nie, to czym innym jest śmierć? Jak wygląda? Czy naprawdę należy się jej bać? Te pytania pozostawione bez odpowiedzi świadczą o uniwersalności i tajemniczości motywu śmierci. Trudno pisać i mówić o niej, ponieważ przeraża ona ludzi swoją nieuchronnością i nieobliczalnością. Jest doświadczeniem jednorazowym, które prędzej czy później dopadnie każdego człowieka. Motyw śmierci był od wieków rozważany przez etyków, filozofów, lekarzy czy artystów. Każda z dziedzin tworzy własną wizję dotyczącą końca życia. Pisarze i poeci ilustrują ją w swoich dziełach oraz ukazują w różnych kontekstach dając dowody na jej niekończące się istnienie.

   Praca została przygotowana w oparciu o następujące pozycje literackie:

   a) J. Parandowski, Legendy korynckie, [w:] Mitologia- wierzenia i podania Greków i Rzymian

   b) Dialog mistrza Polikarpa ze Śmiercią

   c) J. Kochanowski, Treny

   d) J. W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera

   e) S. Żeromski, „Rozdziabią nas kruki, wrony”


ZAMW DOSTĘP DO PRACY


T prac moesz kupi w formacie MS Word
i korzysta z niej jako materiau w domu !
Cena takiej usugi wynosi: 39 z
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.