Wiedza o przyrodzie nieożywionej w polskiej literaturze

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 91
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł

Opis pracy

W części pierwszej pracy poruszone zostały kwestie związane z sytuacją przedwojenną w Polsce w rozwijaniu zainteresowań wiedzą i literaturą z zakresu przyrody nieożywionej, a konkretnie zagadnienia dotyczące: kształtowania się modelu książki przyrodniczej popularnonaukowej, form popularyzacji wiedzy o przyrodzie nieożywionej dla poszczególnych grup czytelników, serii wydawniczych dotyczących popularyzacji wiedzy przyrodniczej dla dzieci i młodzieży, a także książkowego modelu popularyzacji wiedzy o przyrodzie nieożywionej dla dzieci i młodzieży w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych.

Część druga opisuje problematykę wiedzy o przyrodzie nieożywionej w programach szkolnych w latach 1918-1975. Część ta została podzielona na dwa okresy: lata 1918-1939 oraz lata 1945-1975.

Trzecia część pracy jest poświęcona przekazywaniu wiedzy na temat wiedzy o przyrodzie nieożywionej przekazywanej w szkołach po II Wojnie Światowej. Przedstawiono tu podstawowe zagadnienia geologiczne, podstawowe wiadomości o mineralogii, minerałach, skałach oraz skamieniałościach, ponadto opisane zostały formy wykorzystania minerałów przez człowieka, jak również podkreślono konieczność zachowania minerałów, a nie ich niszczenia.

W czwartej, ostatniej części niniejszej pracy, zawarte zostały rozważania na temat kształtowania zagadnień z zakresu przyrody nieożywionej w nauczaniu początkowym. Omówiono tu współczesne tendencje w nauczaniu przyrodoznawstwa, a także cele i zadania kształcenia przyrodniczego.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.