licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 49

INFORMACJA

Temat pracy:
Wiedza o przyrodzie nieożywionej w polskiej literaturze


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 299

 
Ilość stron: 91
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 49
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 299

Treść pracy:

    W części pierwszej pracy poruszone zostały kwestie związane z sytuacją przedwojenną w Polsce w rozwijaniu zainteresowań wiedzą i literaturą z zakresu przyrody nieożywionej, a konkretnie zagadnienia dotyczące: kształtowania się modelu książki przyrodniczej popularnonaukowej, form popularyzacji wiedzy o przyrodzie nieożywionej dla poszczególnych grup czytelników, serii wydawniczych dotyczących popularyzacji wiedzy przyrodniczej dla dzieci i młodzieży, a także książkowego modelu popularyzacji wiedzy o przyrodzie nieożywionej dla dzieci i młodzieży w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych.

    Część druga opisuje problematykę wiedzy o przyrodzie nieożywionej w programach szkolnych w latach 1918-1975. Część ta została podzielona na dwa okresy: lata 1918-1939 oraz lata 1945-1975.

    Trzecia część pracy jest poświęcona przekazywaniu wiedzy na temat wiedzy o przyrodzie nieożywionej przekazywanej w szkołach po II Wojnie Światowej. Przedstawiono tu podstawowe zagadnienia geologiczne, podstawowe wiadomości o mineralogii, minerałach, skałach oraz skamieniałościach, ponadto opisane zostały formy wykorzystania minerałów przez człowieka, jak również podkreślono konieczność zachowania minerałów, a nie ich niszczenia.

    W czwartej, ostatniej części niniejszej pracy, zawarte zostały rozważania na temat kształtowania zagadnień z zakresu przyrody nieożywionej w nauczaniu początkowym. Omówiono tu współczesne tendencje w nauczaniu przyrodoznawstwa, a także cele i zadania kształcenia przyrodniczego.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 299
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.