licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 490

INFORMACJA

Temat pracy:
Filozofia jako dziedzina poznawcza i praktyczna - specyfika filozoficznego poznawania świata i człowieka oraz jej rola w życiu ludzkim.


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 29

 
Ilość stron: 6
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy
Identyfikator pracy: 490
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 29

Treść pracy:

    Specyfika filozoficznego poznawania świata i człowieka opiera się na postrzeganiu rzeczywistości w sposób wielowymiarowy i wieloaspektowy. Ze względu na różnorodność otaczającej nas rzeczywistości nie sposób uporządkować jej pod kątem aspektów bardziej lub mniej ważnych. Jest to kwestia subiektywnego odczucia człowieka patrzącego przez pryzmat środowiska, w którym żyje. Niemożliwy jest, zatem sposób utworzenia jednego, słusznego punktu widzenia wyjaśniającego otaczającą rzeczywistość. Stąd mnogość teorii i koncepcji wypracowanych na przestrzeni wieków przez jednostki wybitne, zajmujące się zgłębianiem filozofii jako nauki traktującej o umiłowaniu mądrości. Jako pierwszy owego sformułowania użył Pitagoras, rozumiejąc tutaj mądrość jako cechę wyłącznie boską, człowieka natomiast określając mianem „miłośnika mądrości”. Klasyczna koncepcja filozofii koncentruje się wokół zagadnień czysto poznawczych, postrzeganych z perspektywy człowieka i kierującej nim „potrzeby racjonalizacji poglądu na świat”. Można, zatem wnioskować, że w tym ujęciu filozofia jest wiedzą zdobytą za sprawą naturalnych zdolności poznawczych człowieka. Ujmuje istotę rzeczy, zmierza do poznania ostatecznych racji, jest analizą tego, co istnieje lub co jest dane.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 29
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.