Pojecie opieki i jej znaczenie w pedagogice i relacjach społecznych

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 13
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 49 zł

Opis pracy

Pedagogika opiekuńcza opisuje, wyjaśnia i optymalizuje procesy związane z działalności opiekuńczo – wychowawczą. Jej głównym zadaniem jest zapewnianie dzieciom i młodzieży warunków sprzyjających ich prawidłowemu rozwojowi oraz zaspokajaniu potrzeb ludzkich, w przypadku, gdy istnieją przeszkody w samodzielnym ich regulowaniu. Ponadto pedagogika opiekuńcza bada działanie i funkcjonowanie instytucji i organizacji społecznych świadczących pomoc dzieciom i młodzieży, do czasu uzyskania przez nich względnej samodzielności życiowej.

Praca przedstawia pojęcie opieki i pojęć z nią związanych, analizuje zakres naukowy pedagogiki opiekuńczej oraz analizuje aspekty potrzeb w zakresie działalności opiekuńczo - wychowawczej. Dalsza część pracy skupia się na wybranych aspektach związanych z działalnością opiekuńczą właśnie.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 49 zł.

Podobne prace

Wartość sportu w życiu i nauczaniu Jana Pawła II
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 86