licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 491

INFORMACJA

Temat pracy:
Pojecie opieki i jej znaczenie w pedagogice i relacjach społecznych


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 49

 
Ilość stron: 13
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 491
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 49

Treść pracy:

    Pedagogika opiekuńcza opisuje, wyjaśnia i optymalizuje procesy związane z działalności opiekuńczo – wychowawczą. Jej głównym zadaniem jest zapewnianie dzieciom i młodzieży warunków sprzyjających ich prawidłowemu rozwojowi oraz zaspokajaniu potrzeb ludzkich, w przypadku, gdy istnieją przeszkody w samodzielnym ich regulowaniu. Ponadto pedagogika opiekuńcza bada działanie i funkcjonowanie instytucji i organizacji społecznych świadczących pomoc dzieciom i młodzieży, do czasu uzyskania przez nich względnej samodzielności życiowej.

   Praca przedstawia pojęcie opieki i pojęć z nią związanych, analizuje zakres naukowy pedagogiki opiekuńczej oraz analizuje aspekty potrzeb w zakresie działalności opiekuńczo - wychowawczej. Dalsza część pracy skupia się na wybranych aspektach związanych z działalnością opiekuńczą właśnie.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 49
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.