Rynek samochodów japońskich

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 85
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 249 zł

Opis pracy

Motoryzacja jest jedną z kluczowych gałęzi przemysłu w wielu krajach. Obecny kryzys gospodarczy dotknął również tę branżę. Co za tym idzie rynek stanowi sieć połączonych naczyń złożony z wielu przedsiębiorstw oraz konsumentów. Wśród elementów, jakie mają tutaj istotny wpływ wyróżnić możemy wysokie ceny benzyny. Problematyka przedstawiona w poniższej pracy w znacznym stopniu dotyka każdego z nas. W pracy magisterskiej przeanalizowałam rynek motoryzacyjny z punktu widzenia jednego z najważniejszych graczy a mianowicie Japonii.

Literatura pełna jest szeregu przeprowadzonych badań empirycznych dotyczących kryzysów gospodarczych jak i znaczenia poszczególnych krajów dla konkretnych gałęzi gospodarki na całym świecie. Jednak nie ma dużej liczby publikacji badających omawiane zjawisko pod kątem krajów azjatyckich.

Problematyka motoryzacyjna stanowi kluczowy element w budowaniu swoich wpływów dla takich krajów jak Japonia, USA czy Niemcy. Nawet dla Polski zawirowania na tym rynku odciskają długotrwałe piętno. Wystarczy popatrzeć na przypadek koreańskiej firmy Daewoo. Zwłaszcza stabilność tej gałęzi dla gospodarki krajów borykających się ze skutkami transformacji bez wątpienia, oddziałuje na sytuację, w jakiej znajdują się poszczególne rodziny.

Poniższa praca pokazuje bezpośrednio realia, z jakimi współcześnie boryka się Japonia oraz branża samochodowa. Tematyka ta wymaga kompleksowego podejścia. Posiadanie samochodu jest dziś nie tylko swoistym przejawem prestiżu i statusu społecznego, ale niejako odciska się w całym PKB przypadającym na dany kraj. Szczególnie ważne wydaje się zaprezentowanie współczesnych trendów, jakie obowiązują w dziedzinie motoryzacji.

Celem niniejszej pracy jest pokazanie na przykładzie Japonii i firm funkcjonujących w tym kraju mechanizmów, które przyczyniły się do potęgi tego państwa w tej dziedzinie gospodarki.

Praca składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy rozdział dotyczy ujęcia w literaturze problematyki charakterystyki Japonii oraz znaczenia branży motoryzacyjnej. W rozdziale drugim ujęto zagadnienia dotyczące marketingu. W rozdziale trzecim zawarto informację na temat struktury rynku. Rozdział czwarty oraz piąty porusza kwestię znaczenia produktu oraz przyjętej strategii. Ostatni rozdział porusza zagadnienia charakterystyki czołowych japońskich firm motoryzacyjnych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 249 zł.

Podobne prace

Fair Trade
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 153

Prawna ochrona wynalazków
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 95

Rzecznik Praw Obywatelskich
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 88