licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 493

INFORMACJA

Temat pracy:
Rynek samochodów japońskich


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 249

 
Ilość stron: 85
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 493
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 249

Treść pracy:

    Motoryzacja jest jedną z kluczowych gałęzi przemysłu w wielu krajach. Obecny kryzys gospodarczy dotknął również tę branżę. Co za tym idzie rynek stanowi sieć połączonych naczyń złożony z wielu przedsiębiorstw oraz konsumentów. Wśród elementów, jakie mają tutaj istotny wpływ wyróżnić możemy wysokie ceny benzyny. Problematyka przedstawiona w poniższej pracy w znacznym stopniu dotyka każdego z nas. W pracy magisterskiej przeanalizowałam rynek motoryzacyjny z punktu widzenia jednego z najważniejszych graczy a mianowicie Japonii.

   Literatura pełna jest szeregu przeprowadzonych badań empirycznych dotyczących kryzysów gospodarczych jak i znaczenia poszczególnych krajów dla konkretnych gałęzi gospodarki na całym świecie. Jednak nie ma dużej liczby publikacji badających omawiane zjawisko pod kątem krajów azjatyckich.

   Problematyka motoryzacyjna stanowi kluczowy element w budowaniu swoich wpływów dla takich krajów jak Japonia, USA czy Niemcy. Nawet dla Polski zawirowania na tym rynku odciskają długotrwałe piętno. Wystarczy popatrzeć na przypadek koreańskiej firmy Daewoo. Zwłaszcza stabilność tej gałęzi dla gospodarki krajów borykających się ze skutkami transformacji bez wątpienia, oddziałuje na sytuację, w jakiej znajdują się poszczególne rodziny.

   Poniższa praca pokazuje bezpośrednio realia, z jakimi współcześnie boryka się Japonia oraz branża samochodowa. Tematyka ta wymaga kompleksowego podejścia. Posiadanie samochodu jest dziś nie tylko swoistym przejawem prestiżu i statusu społecznego, ale niejako odciska się w całym PKB przypadającym na dany kraj. Szczególnie ważne wydaje się zaprezentowanie współczesnych trendów, jakie obowiązują w dziedzinie motoryzacji.

   Celem niniejszej pracy jest pokazanie na przykładzie Japonii i firm funkcjonujących w tym kraju mechanizmów, które przyczyniły się do potęgi tego państwa w tej dziedzinie gospodarki.

   Praca składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy rozdział dotyczy ujęcia w literaturze problematyki charakterystyki Japonii oraz znaczenia branży motoryzacyjnej. W rozdziale drugim ujęto zagadnienia dotyczące marketingu. W rozdziale trzecim zawarto informację na temat struktury rynku. Rozdział czwarty oraz piąty porusza kwestię znaczenia produktu oraz przyjętej strategii. Ostatni rozdział porusza zagadnienia charakterystyki czołowych japońskich firm motoryzacyjnych.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 249
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.