Stany zagrożenia życia u dzieci i niemowląt

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 47
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 149 zł

Opis pracy

Wybrany przeze mnie temat dotyczy stanów zagrożenia życia u dzieci i niemowląt. Zdecydowałem się na podjęcie niniejszego zagadnienia ze względu na zainteresowanie problematyką dotyczącą anatomiczno – fizjologicznej budowy poszczególnych układów ludzkiego organizmu, których specyficzne ukształtowanie jest podstawą prawidłowego funkcjonowania. Zagadnieniem, któremu postanowiłem poświęcić szczególną uwagę jest proces rozwoju czynności życiowych od momentu poczęcia przez okres płodowy do urodzenia, z uwzględnieniem różnic w budowie i funkcji dwóch podstawowych układów: oddechowego i krążenia. Tematyka ta wydaje się istotna ze względu na przeobrażenia dokonujące się w ludzkim organizmie poczynając od okresu życia płodowego, po proces adaptacji do warunków życia pozamacicznego. Na uwagę zasługuje fakt, że dziecko przychodzi na świat z nieukształtowanym układem oddechowo – krążeniowym. Część oddechowa płuc zaczyna intensywnie rozwijać się dopiero po urodzeniu, również układ krążenia, którego w okresie życia wewnątrzmacicznego podstawowym narządem, zaopatrującym płód w krew i substancje odżywcze, jest łożysko także musi dokonać automatycznego przystosowania się do warunków pozamacicznych. W niniejszej pracy poruszona została również tematyka dotycząca wybranych stanów zagrożenia życia u dzieci i niemowląt w obrębie niewydolności oddechowej oraz chorób wynikających z anomalii sercowo - naczyniowych. Przeobrażenia dokonujące się po przyjściu dziecka na świat mogą przebiegać w sposób nieprawidłowy, co stanowi bezpośrednią przyczynę prowadzącą do niewydolności oddechowo – krążeniowej. W kolejnych rozdziałach przedstawiona została charakterystyka innych, niż pochodzenia krążeniowo – oddechowego, stanów zagrożeń życia i zdrowia dzieci i niemowląt. Rozdział ten w szczególny sposób koncentruje się opisie najczęściej występujących u dzieci urazów oraz zjawisku nagłej śmierci łóżeczkowej Z kolei ostatnia część opracowania dotyczy podstawowych elementów pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz zaawansowanych zabiegów ratowniczych podejmowanych przez wykwalifikowany personel medyczny.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 149 zł.