licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 494

INFORMACJA

Temat pracy:
Stany zagrożenia życia u dzieci i niemowląt


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 149

 
Ilość stron: 47
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 494
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 149

Treść pracy:

    Wybrany przeze mnie temat dotyczy stanów zagrożenia życia u dzieci i niemowląt. Zdecydowałem się na podjęcie niniejszego zagadnienia ze względu na zainteresowanie problematyką dotyczącą anatomiczno – fizjologicznej budowy poszczególnych układów ludzkiego organizmu, których specyficzne ukształtowanie jest podstawą prawidłowego funkcjonowania. Zagadnieniem, któremu postanowiłem poświęcić szczególną uwagę jest proces rozwoju czynności życiowych od momentu poczęcia przez okres płodowy do urodzenia, z uwzględnieniem różnic w budowie i funkcji dwóch podstawowych układów: oddechowego i krążenia. Tematyka ta wydaje się istotna ze względu na przeobrażenia dokonujące się w ludzkim organizmie poczynając od okresu życia płodowego, po proces adaptacji do warunków życia pozamacicznego. Na uwagę zasługuje fakt, że dziecko przychodzi na świat z nieukształtowanym układem oddechowo – krążeniowym. Część oddechowa płuc zaczyna intensywnie rozwijać się dopiero po urodzeniu, również układ krążenia, którego w okresie życia wewnątrzmacicznego podstawowym narządem, zaopatrującym płód w krew i substancje odżywcze, jest łożysko także musi dokonać automatycznego przystosowania się do warunków pozamacicznych. W niniejszej pracy poruszona została również tematyka dotycząca wybranych stanów zagrożenia życia u dzieci i niemowląt w obrębie niewydolności oddechowej oraz chorób wynikających z anomalii sercowo - naczyniowych. Przeobrażenia dokonujące się po przyjściu dziecka na świat mogą przebiegać w sposób nieprawidłowy, co stanowi bezpośrednią przyczynę prowadzącą do niewydolności oddechowo – krążeniowej. W kolejnych rozdziałach przedstawiona została charakterystyka innych, niż pochodzenia krążeniowo – oddechowego, stanów zagrożeń życia i zdrowia dzieci i niemowląt. Rozdział ten w szczególny sposób koncentruje się opisie najczęściej występujących u dzieci urazów oraz zjawisku nagłej śmierci łóżeczkowej Z kolei ostatnia część opracowania dotyczy podstawowych elementów pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz zaawansowanych zabiegów ratowniczych podejmowanych przez wykwalifikowany personel medyczny.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 149
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.